Leven,lijden, dood en leven na de dood bij de 5 wereldgodsdiensten.

  • MA 04/03/2019 - 00:00 > 23:59
  • € 8,00
  • CC - Begijnhof - Aula Geertrui Cordeys Infirmeriestraat
    3290 Diest
Door Bart Lauvrijs, auteur en docent godsdienstwetenschappen

Deze voordracht heeft tot doel een algemeen, beknopt en gestructureerd beeld op te hangen van het fenomeen “Wereldgodsdiensten”. Allereerst wordt er onderzocht wat ‘geloven’ betekent. Hoe het geloof ontstond, hoe het zich verhoudt tot bijgeloof en wetenschap en hoe we uiteindelijk bij vijf wereldgodsdiensten uitgekomen zijn. Chronologisch worden dan van het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam belicht: hun stichter, oorsprong, hoofdkenmerken, stromingen en rituelen. Om vervolgens in te gaan op hun zienswijze op leven, lijden, dood en leven na de dood. Vragen die o.a. aan bod komen zijn: Wat is het verschil tussen reïncarnatie en verrijzenis? Begraven of cremeren? Waarom spreken boeddhisten van het ‘nirvana’ en christenen over een ‘hemel’ en een ‘hel’? Hoe verhouden soennieten en sjiieten zich? Waarom zijn er zoveel voorschriften en regeltjes binnen het jodendom? Hoe verhouden katholieken, protestanten en orthodoxen zich…? Doel is om zo compact mogelijk op zoveel mogelijk vragen een antwoord te geven.

Bron: UiTinVlaanderen.be