Tijdens de rust

Nigel Williams

“Wat ik leuk vind aan Belgen is dat ze niet zo makkelijk achter een vlag aan lopen. Weet je wat een Belg zal doen als op een veld twee partijen een oorlog uitvechten? Hij kiest voor geen van beide, maar stelt zich aan de rand van het veld met een hamburgerkraam op, en verdient er geld aan.”

Nigel Williams is nog altijd een halve Brit, dus hij heeft alle recht om wat uit te zoomen en de Belgen een spiegel voor te houden.

Nigel Williams’ comedy is geënt op de actualiteit. Hij schrijft om de zes maanden een nieuwe show Tijdens de rust. Tachtig minuten comedy over het leven, de politiek, en de Mad Brave New World waarin we gesukkeld zijn. Een strak schema.

Stand-upcomedy van de zuiverste soort in Angelsaksische traditie.